Università - classifica di popolarità nella Wikipedia in cinese

WikiRank.net
ver. 1.6

Articoli popolari del 9 luglio 2024 (vvedi anche tutto il tempo)

« 8 luglio 2024 | 9 luglio 2024
# Modifiche Titolo Popolarità Modifiche
1 紐奧良大學
++
2 384那烂陀寺
+722
3 2國立臺灣大學
-42
4 1清华大学
+22
5 1香港科技大學
+35
6 2香港大學
+43
7 2香港中文大學
-38
8 2哈佛大学
+41
9 2國立清華大學
-43
10 1麻省理工学院
+25
11 2北京大学
+4
12 1香港都會大學
+14
13 11伦敦帝国学院
+68
14 10史丹佛大學
-159
15 2輔仁大學
0
16 1香港理工大學
-21
17 15纽卡斯尔大学 (英国)
-273
18 1新加坡国立大学
+5
19 11哥伦比亚大学
+35
20 3剑桥大学
+14
210早稻田大学
-4
22 5牛津大学
+15
23 16國立中央大學
+46
24 8倫敦政治經濟學院
-34
25 13复旦大学
-63
26 3宾夕法尼亚大学
+11
27 7國立政治大學
-16
28 14中原大學
-68
29 23普林斯顿大学
+40
30 21约翰斯·霍普金斯大学
+32
31 9東海大學 (台灣)
-35
32 2澳門大學
+6
33 10國立臺灣科技大學
+17
34 9國立成功大學
-26
35 7嶺南大學 (香港)
-15
36 23國立高雄科技大學
+41
37 17暨南大学
+34
38 30不列顛哥倫比亞大學
+45
39 2香港城市大學
-6
40 18中国科学技术大学
+22
410华中科技大学
-5
42 3臺北市立大學
-2
43 8中山大学
-18
44 21臺北城市科技大學
+27
45 12國立臺北大學
-23
46 15慶應義塾大學
-32
47 33國立中興大學
+41
48 16普渡大學
+23
49 22耶鲁大学
+30
50 7南加州大学
+10
51 10康奈尔大学
+16
52 26苏黎世联邦理工学院
-50
53 15上海交通大学
-16
54 12國立臺灣師範大學
-14
55 15香港浸會大學
-15
56 8南洋理工大学
-4
57 7密西根大学
-4
58 37國立臺北科技大學
+42
59 23悉尼大學
+34
600世新大學
+6
61 12东京大学
-12
62 15成均馆大学
-16
630伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校
+6
64 9東吳大學
-8
65 40西北大学 (伊利诺伊州)
+41
66 13多倫多大學
-12
67 20中国人民大学
+25
68 13延世大學
+20
69 51國立陽明交通大學
-107
70 4香港教育大學
-4
71 9伯克利音樂學院
-8
72 90东北大学 (日本)
+59
73 德比大学
++
74 28浙江大学
-36
75 5首爾大學
-2
76 1國立中山大學
0
77 24華盛頓大學
+19
78 22朱拉隆功大学
-27
79 35香港恒生大學
-49
80 44中國文化大學
-61
81 11南京大学
+8
82 43明志科技大學
+32
83 29遠東科技大學
+23
84 11中国人民解放军国防科技大学
-10
85 53亞洲大學 (臺灣)
-70
86 31华威大学
+24
87 28元智大學
+20
88 39國立暨南國際大學
+30
89 哈尔科夫大学
++
90 14國立臺中科技大學
+12
91 44國立臺北商業大學
+34
92 42杜克大学
+30
93 3同济大学
-3
94 16梨花女子大學
+11
95 35燕京大学
+27
96 11香港樹仁大學
+9
97 12新南威尔士大学
+10
98 114澳門科技大學
+52
99 14纽约大学
-10
100 79 马来亚大学
+41
1-100